Ta kontakt
 

Er du relativt ny som mellomleder? Synes du rollen er spennende, men også krevende og tidvis ensom?
Hadde det vært fint å få påfyll i lederrollen? Mellomlederprogrammet gir deg enkle og effektive verktøy tilpasset
dine lederutfordringer og gjør deg tryggere i rollen.

PROGRAMMET BEGYNNER 4. MAI 2021 KL.13.00

SE TIMEPLAN HER

Programmet starter 4. mai kl.13.00

00

DAGER

00

TIMER

00

MINUTTER

00

SEKUNDER

Pris og påmelding

Mellomlederprogrammet består av 3 moduler. Hver modul inneholder en SPRINT og en TRENINGsperiode. Aktivitetene i både SPRINTen og TRENINGsperioden er enten preproduserte, som filmer, steg for steg-prosesser og simuleringer som deltakerne kan benytte når det passer for dem, eller de foregår i sanntid – det vil si her og nå – gjennom live streams, læringsgrupper og coaching. Så, på hver modul SPRINTER først alle deltagerne sammen, før den enkelte i mellomperiodene TRENER på sine utviklingsbehov.

Hver SPRINT inneholder
• 3 live streams à 2 timer på Zoom
• 2 møter i læringsgrupper på Zoom à 1,5 time 
• Individuelle forberedelser og sparring med læringspartnere
• Tidsbruk: ca. 4,5 timer i uken

Hver TRENINGSPERIODE  inneholder
• 1 individuell coaching på Zoom
• Hyppig kontakt med læringspartnere
• Individuelt tilpasset læringsløp på digital plattform
• Deltager bestemmer selv intensitet og tidsbruk

Placeholder Image


FORUTSETNINGER FOR LÆRING:
 FAGLIG INPUT – REFLEKSJON – STØTTE

Dette mellomlederprogrammet gir deg ledelsesfaglig input via digitale live streams og preproduserte filmer og verktøy som du får tilgang til i vår digitale portal. Vi legger vekt på at den teorien vi bruker, skal være oppdatert og ha et solid faglig grunnlag. Skal du virkelig utvikle deg som leder, må du også reflektere over de input du får, og få støtte på de ledelsesvalg du skal ta. Reflektere kan du selvfølgelig gjøre selv. Men effekten av læringen øker proporsjonalt om du også reflekterer og får støtte fra din egen leder, andre ledere og oss som ledelseseksperter. Vårt program tilrettelegger for dette. Jo mer refleksjon og støtte, desto bedre effekt – selv i en digitalisert verden. 


INNHOLD

SPRINT 1

Ledelse og ansvar


• Hva vet vi om god ledelse  
• Forventninger til rollen; rolleforståelse og rolleanalyse 
• Hva er ditt ansvar
• Du som leder. Personlighet og  ledelse
• Hvordan utøve ledelse i en digital hverdag    
• Styrker og utviklingspotensial i lederrollen

SPRINT 2

Kommunikasjon 

• Hva er god kommunikasjon
• Hva er effekten av god kommunikasjon
• Ulike kommunikasjonsformer og påvirkning som har effekt
• Ulike kanaler og medier - når brukes hva
• Hvordan bruke digitale verktøy for å kommunisere godt

SPRINT 3

Motivasjon og endring 

• Hvordan legge til rette for motivasjon og arbeidsglede
• Oppfølging av krevende medarbeidere
• Endringsledelse. Fallgruver og suksesskriterier
• Hvordan håndtere og navigere i endringsreaksjoner
• Ledelse av team 

• Hvordan bruke digitale verktøy til å opprettholde motivasjon og bidra til endring

FORELESERE

Placeholder Image
Brita A. Stene, organisasjonspsykolg

Brita har 24 års erfaring som konsulent innenfor leder- og organisasjonsutvikling. Hun  har i disse årene gjennomført lederprogram, lederutvikling og lederstøtte for et hundretalls norske og nordiske virksomheter. I tillegg har hun fulgt mange ledere tett i deres lederforløp over år som rådgiver og coach. Lang erfaring fra et bredt spekter av bransjer, gjør at Brita raskt forstår en virksomhets strategi og dens utfordringer, og hun utfordrer og støtter lederne på en effektiv måte. Brita er en ettertraktet rådgiver og fasilitator, fordi hun er tydelig, uredd og har mye energi og humor.

Einar Schwenke, pedagog og skuespiller

Einar har 20 års erfaring som konsulent. Han har spesialisert seg på å trene mennesker som ofte befinner seg i krevende kommunikasjonssituasjoner. Med sin unike bakgrunn fra teater, PR-bransjen, undervisning og coaching, setter han ikke-verbal kommunikasjon, retorikk, psykologi og pedagogikk sammen til noe som blir både nyttig og inspirerende hver gang. Einar har med seg ro og varme, og har en egen evne til å stille de spørsmålene som kan gi nye perspektiver og løse opp i fastlåste situasjoner og mønstre.

Placeholder Image
Placeholder Image
Kari Jørstad, cand.polit.

Kari har hovedfag i organisasjonspsykologi. Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring med organisasjonsutvikling og særlig med lederutvikling for individer, ledergrupper og store grupper med ledere og medarbeidere. Kari har jobbet som intern og ekstern konsulent i offentlig og privat sektor. Hun har jobbet som leder, prosjektleder og medarbeider, og dette skiftet av perspektiv er noe av det hun har hatt stor læringsmessig glede av. Kari motiveres av å se endring og læring hos individer og grupper og får ofte tilbakemeldinger om at hun evner å skape en trygg læringsarena.

Johan Lindgård, cand.polit.

Johan har 20 års erfaring i ulike roller innen leder-, team og organisasjonsutvikling, og har solid erfaring med bedriftsintern opplæring, både som gjennomfører og bestiller. Han er utdannet sosiolog og psykoterapeut og har som konsulent arbeidet med en rekke oppdrag i privat og offentlig sektor i hele HR verdikjeden. Johan er opptatt av voksnes læring og tilrettelegging av prosesser som sikrer en relevant kobling mellom den kunnskap som formidles og lederens arbeidshverdag og de konkrete utfordringene den enkelte leder står oppe i. Johan evner å raskt sette seg inn i lederhverdagen for dem han arbeider med og får meget gode tilbakemelding som foreleser, fasilitator, samtalepartner, veileder og coach.

Placeholder Image

Mellomlederprogram

Kr 19 900,–

Programmet inneholder:

  • 9 live streams på Zoom
  • 6 møter i læringsgrupper på Zoom
  • 3 individuelle coachinger på Zoom
  • Arbeid med læringspartnere
  • Individuelt læringsløp med digitale verktøy
Meld deg på