Ta kontakt
Ta kontakt

Personvernerklæring (privacy policy) 


Denne personvernerklæring gjelder for Agenda Kaupang og Scandinavian Leadership for nettsiden www.aksl.no

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Agenda Kaupang med organisasjonsnummer 968938525. Ansvarlig person: Dag Stokland. Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Scandinavian Leadership med organisasjonsnummer 985930686. Ansvarlig person: Brita Stene

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme. Vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
D) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvernordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

HVA BEHANDLES, OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, det vil si at bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktige til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. er regnskapsbilag lovpålagt iht. bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Agenda Kaupang og Scandinavian Leadership verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT-leverandører (f.eks. webhotell, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

AKSL.no er hostet av Kajabi LLC. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til 

  • Microsoft for Office365 for kontorstøtte-verktøy. E-poster, kalender- og kontaktinformasjon lagres i skyen i Office365

    Vi er i god tro at alle disse databehandlingstjenesten følger GDPR-lovgivningen.

    SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
    Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte, slik at uvedkommende ikke får innsyn i eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare. 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å rette en skriftlig henvendelse til [email protected]. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Agenda Kaupang og Scandinavian Leadership lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende norsk/europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk (f.eks. bokføringsloven).

Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lenger, klikk avbestillingslink som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på sidene. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.Oversikt over hvilke informasjonskapsler vi benytter, herunder informasjon om bl.a. type og hensikt, ses her.