Ta kontakt

SKREDDERSØM BLENDED LEARNING PROGRAM 

Program for leder- og medarbeiderutvikling designet ut fra virksomhetens behov, på både digitale og fysiske flater.

 

Trenger dine ledere eller medarbeidere kompetanseutvikling?

Med utgangspunkt i virksomhetens behov kan vi skreddersy utviklingsprogram med integrerte læringsløp som består av en eller flere moduler. 

Placeholder Image

Sprint og trening

Hver modul inneholder en sprint og en treningssperiode.

Sprintene inneholder kompetanse som alle deltagerne skal få påfyll av.

Treningsperiodene er individuelt tilpasset.

Kombinasjon av preproduserte og sanntids verktøy

Aktivitetene i både sprintene og treningsperiodene er enten:

1. Preproduserte. Det vil si filmer, e-læring, simuleringer og steg for steg-prosesser som deltakerne kan benytte når det passer for dem.

2. I sanntid. Det vil si at aktiviteten foregår her og nå. Det kan være en samling, en forelesning eller en workshop. Sanntidsaktiviteter kan enten gjennomføres digitalt eller fysisk.

På hver modul sprinter først alle deltakerne sammen, før den enkelte i mellomperiodene trener på sine utviklingsbehov.

Ta kontakt for mer informasjon