Ta kontakt

«Å være deltaker har vært både gøy og lærerikt! Programmet gir relevant faglig påfyll, samtidig som det er satt av mye tid til å drøfte konkrete lederutfordringer med andre deltakere. I tillegg passer det digitale formatet meg ypperlig, da det senker terskelen for deltakelse i en travel hverdag!»

 Hilde Vestrheim 

HR-direktør i Norges Forskningsråd

 

"For meg som er ny som leder har dette vært en fin måte å reflektere rundt egen rolle på! Jeg har møtt andre ledere som jeg kan diskutere problemstillinger med, og har blitt utfordret på å dele egne erfaringer og tanker. Jeg vil anbefale mine kolleger å melde seg på det digitale mellomlederprogrammet!"

Lene Pettersen  

Seksjonsleder, Lillestrøm kommune

 

"Kurset burde være obligatorisk for alle fagfolk som går inn i rollen som leder. Innsikt i teori og praksis, mestring gjennom praktiske oppgaver og konkrete metoder, og tid til selvrefleksjon og erfaringsutveksling har fylt opp verktøykassen – nå er jeg klar for jobben."

Kent G. Dagsland Håkull 

Avdelingsleder Plan, Haugesund kommune

 

Er du relativt ny som mellomleder? Synes du rollen er spennende, men ogsÄ krevende og tidvis ensom?
Hadde det vÊrt fint Ä fÄ pÄfyll i lederrollen? Mellomlederprogrammet gir deg enkle og effektive verktÞy tilpasset
dine lederutfordringer og gjĂžr deg tryggere i rollen.

NYTT PROGRAM BEGYNNER 12. AUGUST 2024 KL.13.00 

 

SE TIMEPLAN HER

PĂ„melding stenger 8 august

Pris og pÄmelding

00

DAYS

00

HOURS

00

MINS

00

SECS

Mellomlederprogrammet består av 3 moduler. Hver modul inneholder en SPRINT og en TRENINGsperiode. Aktivitetene i både SPRINTen og TRENINGsperioden er enten preproduserte, som filmer, steg for steg-prosesser og simuleringer som deltakerne kan benytte når det passer for dem, eller de foregår i sanntid – det vil si her og nå – gjennom live streams, læringsgrupper og coaching. Så, på hver modul SPRINTER først alle deltagerne sammen, før den enkelte i mellomperiodene TRENER på sine utviklingsbehov.


INNHOLD

SPRINT 1

Effektiv ledelse 

 • Rammer, roller og ansvar
 • Hva vet vi om god ledelse 
 • Rolleforståelse og             rolleanalyse 
 • Dilemmaer i lederrollen
 • Meg som leder – om    personlighet og ledelse
 • Preferansetest med tilbakemelding    
 • Styrker og utviklingspotensial i lederrollen

SPRINT 2

Kommunikasjon og påvirkning

 • Kommunikasjon og påvirkning som har effekt
 • Oppfølging av krevende medarbeidere
  Den vanskelige samtale
 • Trene på ulike kommunikasjonsformer

SPRINT 3

Endringsledelse

 • Om hva som kjennetegner god ledelse av endring 
 • Verktøy og modeller for endringsarbeid
 • Hvordan håndtere ulike former for motstand konstruktivt
 • Arbeid med reelle endringsoppgaver
Placeholder Image

SPRINTene inneholder

 • 2 eller 3 live streams à 2 timer
 • 2 møter i læringsgrupper på Zoom à 1,5 time 
 • Individuelle forberedelser og sparring med læringspartnere
 • Tidsbruk: ca. 4,5 timer i uken

TRENINGSPERIODEne  inneholder

 • Individuell coaching på Zoom
 • Hyppig kontakt med læringspartnere
 • Individuelt tilpasset læringsløp på digital plattform
 • Deltager bestemmer selv intensitet og tidsbruk


FORUTSETNINGER FOR LÆRING:
 FAGLIG INPUT – REFLEKSJON – STØTTE

Dette mellomlederprogrammet gir deg ledelsesfaglig input via digitale live streams og preproduserte filmer og verktøy som du får tilgang til i vår digitale portal. Vi legger vekt på at den teorien vi bruker, skal være oppdatert og ha et solid faglig grunnlag. Skal du virkelig utvikle deg som leder, må du også reflektere over de input du får, og få støtte på de ledelsesvalg du skal ta. Reflektere kan du selvfølgelig gjøre selv. Men effekten av læringen øker proporsjonalt om du også reflekterer og får støtte fra din egen leder, andre ledere og oss som ledelseseksperter. Vårt program tilrettelegger for dette. Jo mer refleksjon og støtte, desto bedre effekt – selv i en digitalisert verden. Modulene i mellomlederprogrammet  er skreddersydd for å ivareta viktige lederkompetanser som systemkompetanse, relasjonskompetanse og utviklingskompetanse.

Kr 23 900,–

Programmet inneholder:

 • 7 live streams i Zoom
 • 6 møter i læringsgrupper på Zoom
 • 2 individuelle coachinger på Zoom
 • Arbeid med læringspartnere
 • Individuelt læringsløp med digitale verktøy
Meld deg pÄ

FORELESERE

Placeholder Image
Ragnar Kleiven, cand.polit.

Ragnar har 24 Ă„rs erfaring som konsulent innenfor leder- og ledelsesutvikling. Ragnar jobber utelukkende mot offentlig sektor og har over tid utviklet et sprĂ„k, et begrepsapparat og en kontekstforstĂ„else som synes Ă„ treffe ledere i politisk styrte kunnskapsorganisasjoner svĂŠrt godt. Ragnar har i de siste Ă„rene gjennomfĂžrt lederprogrammer for en rekke departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner samt andre offentlige virksomheter. Han er en inspirerende foredragsholder, som i mange Ă„r har utfordret ledere og medarbeidere til Ă„ utvikle sine kommunikative ferdigheter – herunder deres evne til Ă„ pĂ„virke omgivelsene pĂ„ en konstruktiv mĂ„te. Ragnar er ogsĂ„ en erfaren veileder og mye brukt som coach eller samtalepartner for bĂ„de topp- og mellomledere. 

Brita A. Stene, organisasjonspsykolog

Brita har 26 Ärs erfaring som konsulent innenfor leder- og organisasjonsutvikling. Hun  har i disse Ärene gjennomfÞrt lederprogram, lederutvikling og lederstÞtte for et hundretalls norske og nordiske virksomheter. I tillegg har hun fulgt mange ledere tett i deres lederforlÞp over Är som rÄdgiver og coach. Lang erfaring fra et bredt spekter av bransjer, gjÞr at Brita raskt forstÄr en virksomhets strategi og dens utfordringer, og hun utfordrer og stÞtter lederne pÄ en effektiv mÄte. Brita er en ettertraktet rÄdgiver og fasilitator, fordi hun er tydelig, uredd og har mye energi og humor.

Placeholder Image

Kr 23 900,–

Programmet inneholder:

 • 7 live streams
 • 6 møter i læringsgrupper på Zoom
 • 2 individuelle coachinger på Zoom
 • Arbeid med læringspartnere
 • Individuelt læringsløp med digitale verktøy
Meld deg pÄ