Ta kontakt

«Å være deltaker har vært både gøy og lærerikt! Programmet gir relevant faglig påfyll, samtidig som det er satt av mye tid til å drøfte konkrete lederutfordringer med andre deltakere. I tillegg passer det digitale formatet meg ypperlig, da det senker terskelen for deltakelse i en travel hverdag!»

 Hilde Vestrheim 

HR-direktør i Norges Forskningsråd

 

"For meg som er ny som leder har dette vært en fin måte å reflektere rundt egen rolle på! Jeg har møtt andre ledere som jeg kan diskutere problemstillinger med, og har blitt utfordret på å dele egne erfaringer og tanker. Jeg vil anbefale mine kolleger å melde seg på det digitale mellomlederprogrammet!"

Lene Pettersen  

Seksjonsleder, Lillestrøm kommune

 

"Kurset burde være obligatorisk for alle fagfolk som går inn i rollen som leder. Innsikt i teori og praksis, mestring gjennom praktiske oppgaver og konkrete metoder, og tid til selvrefleksjon og erfaringsutveksling har fylt opp verktøykassen – nå er jeg klar for jobben."

Kent G. Dagsland Håkull 

Avdelingsleder Plan, Haugesund kommune

 

Er du relativt ny som mellomleder? Synes du rollen er spennende, men også krevende og tidvis ensom?
Hadde det vært fint å få påfyll i lederrollen? Mellomlederprogrammet gir deg enkle og effektive verktøy tilpasset
dine lederutfordringer og gjør deg tryggere i rollen.

NYTT PROGRAM BEGYNNER 14. AUGUST 2023 KL.13.00

SE TIMEPLAN HER

PÅMELDING STENGER 1. JULI 2023

00

DAGER

00

TIMER

00

MINUTTER

00

SEKUNDER

Pris og påmelding

Mellomlederprogrammet består av 3 moduler. Hver modul inneholder en SPRINT og en TRENINGsperiode. Aktivitetene i både SPRINTen og TRENINGsperioden er enten preproduserte, som filmer, steg for steg-prosesser og simuleringer som deltakerne kan benytte når det passer for dem, eller de foregår i sanntid – det vil si her og nå – gjennom live streams, læringsgrupper og coaching. Så, på hver modul SPRINTER først alle deltagerne sammen, før den enkelte i mellomperiodene TRENER på sine utviklingsbehov.


INNHOLD

SPRINT 1

Effektiv ledelse 

 • Rammer, roller og ansvar
 • Hva vet vi om god ledelse 
 • Rolleforståelse og             rolleanalyse 
 • Dilemmaer i lederrollen
 • Meg som leder – om    personlighet og ledelse
 • Preferansetest med tilbakemelding    
 • Styrker og utviklingspotensial i lederrollen

SPRINT 2

Kommunikasjon og påvirkning

 • Kommunikasjon og påvirkning som har effekt
 • Oppfølging av krevende medarbeidere
  Den vanskelige samtale
 • Trene på ulike kommunikasjonsformer

SPRINT 3

Endringsledelse

 • Om hva som kjennetegner god ledelse av endring 
 • Verktøy og modeller for endringsarbeid
 • Hvordan håndtere ulike former for motstand konstruktivt
 • Arbeid med reelle endringsoppgaver
Placeholder Image

SPRINTene inneholder

 • 2 eller 3 live streams à 2 timer
 • 2 møter i læringsgrupper på Zoom à 1,5 time 
 • Individuelle forberedelser og sparring med læringspartnere
 • Tidsbruk: ca. 4,5 timer i uken

TRENINGSPERIODEne  inneholder

 • Individuell coaching på Zoom
 • Hyppig kontakt med læringspartnere
 • Individuelt tilpasset læringsløp på digital plattform
 • Deltager bestemmer selv intensitet og tidsbruk


FORUTSETNINGER FOR LÆRING:
 FAGLIG INPUT – REFLEKSJON – STØTTE

Dette mellomlederprogrammet gir deg ledelsesfaglig input via digitale live streams og preproduserte filmer og verktøy som du får tilgang til i vår digitale portal. Vi legger vekt på at den teorien vi bruker, skal være oppdatert og ha et solid faglig grunnlag. Skal du virkelig utvikle deg som leder, må du også reflektere over de input du får, og få støtte på de ledelsesvalg du skal ta. Reflektere kan du selvfølgelig gjøre selv. Men effekten av læringen øker proporsjonalt om du også reflekterer og får støtte fra din egen leder, andre ledere og oss som ledelseseksperter. Vårt program tilrettelegger for dette. Jo mer refleksjon og støtte, desto bedre effekt – selv i en digitalisert verden. Modulene i mellomlederprogrammet  er skreddersydd for å ivareta viktige lederkompetanser som systemkompetanse, relasjonskompetanse og utviklingskompetanse.

Kr 22 900,–

Programmet inneholder:

 • 7 live streams i Zoom
 • 6 møter i læringsgrupper på Zoom
 • 2 individuelle coachinger på Zoom
 • Arbeid med læringspartnere
 • Individuelt læringsløp med digitale verktøy
Meld deg på

FORELESERE

Placeholder Image
Ragnar Kleiven, cand.polit.

Ragnar har 22 års erfaring som konsulent innenfor leder- og ledelsesutvikling. Ragnar jobber utelukkende mot offentlig sektor og har over tid utviklet et språk, et begrepsapparat og en kontekstforståelse som synes å treffe ledere i politisk styrte kunnskapsorganisasjoner svært godt. Ragnar har i de siste årene gjennomført lederprogrammer for en rekke departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner samt andre offentlige virksomheter. Han er en inspirerende foredragsholder, som i mange år har utfordret ledere og medarbeidere til å utvikle sine kommunikative ferdigheter – herunder deres evne til å påvirke omgivelsene på en konstruktiv måte. Ragnar er også en erfaren veileder og mye brukt som coach eller samtalepartner for både topp- og mellomledere. 

Brita A. Stene, organisasjonspsykolog

Brita har 25 års erfaring som konsulent innenfor leder- og organisasjonsutvikling. Hun  har i disse årene gjennomført lederprogram, lederutvikling og lederstøtte for et hundretalls norske og nordiske virksomheter. I tillegg har hun fulgt mange ledere tett i deres lederforløp over år som rådgiver og coach. Lang erfaring fra et bredt spekter av bransjer, gjør at Brita raskt forstår en virksomhets strategi og dens utfordringer, og hun utfordrer og støtter lederne på en effektiv måte. Brita er en ettertraktet rådgiver og fasilitator, fordi hun er tydelig, uredd og har mye energi og humor.

Placeholder Image
Placeholder Image
Elisabeth Halsen, siviløkonom

Elisabeth har jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner i over 30 år. Hun har lang ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som HR direktør i UDI og ved UiO. Som konsulent har hun jobbet med en rekke store lederutviklingsprogrammer, så vel som med enkeltstående utviklingstiltak og kurs. Elisabeth er en dreven prosesskonsulent som drives av å legge til rette for utviklingsarbeid som kan få ut potensialet i mennesker og organisasjoner. Elisabeth får tilbakemelding på at hun har høy relasjonskompetanse, hun får raskt tillit og legitimitet, og evner å skape trygge rammer for utvikling og endring. 

Einar Schwenke, pedagog og skuespiller

Einar har 22 års erfaring som konsulent. Han har spesialisert seg på å trene mennesker som ofte befinner seg i krevende kommunikasjonssituasjoner. Med sin unike bakgrunn fra teater, PR-bransjen, undervisning og coaching, setter han ikke-verbal kommunikasjon, retorikk, psykologi og pedagogikk sammen til noe som blir både nyttig og inspirerende hver gang. Einar har med seg ro og varme, og har en egen evne til å stille de spørsmålene som kan gi nye perspektiver og løse opp i fastlåste situasjoner og mønstre. 

Placeholder Image

Kr 22 900,–

Programmet inneholder:

 • 7 live streams
 • 6 møter i læringsgrupper på Zoom
 • 2 individuelle coachinger på Zoom
 • Arbeid med læringspartnere
 • Individuelt læringsløp med digitale verktøy
Meld deg på