Ta kontakt
Ta kontakt

TIMEPLAN
MELLOMLEDERPROGRAM

Placeholder Image

1.august 2023 
Tilgang til læringsportal med oversikt over forberedelser m.m.

Oppstart uke 31-32
Introduksjon, samtale med egen leder, personlig utviklingsplan m.m.


 

MODUL 1

EFFEKTIV LEDELSE 
(UKE 33-36)SPRINT 
Live stream 1 
Mandag 14. august  kl. 13.00–15.00

Læringsgruppe 1
 
Fredag 18. august kl. 09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30

Live stream 2 
Mandag 21. august kl. 13.00–15.00

Læringsgruppe 2
 
Fredag 1. september kl. 09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30

Livestream 3 
Mandag 4. september kl. 13.00–15.00

TRENINGSPERIODE
Uke 37-41

MODUL 2

KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING (UKE 42–43)SPRINT
Live stream 1 
Mandag 16. oktober kl. 13.00–15.00

Læringsgruppe 1
  
Fredag 20. oktober kl.09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30

Live stream 2 
Mandag 23. oktober kl. 13.00–15.00

Læringsgruppe 2
  
Fredag 27. oktober kl. 09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30

 TRENINGSPERIODE 
Uke 44-47

MODUL 3

ENDRINGSLEDELSE
(UKE 48-51)SPRINT
Live stream 1 
Mandag 27. november  kl. 13.00–15.00

Læringsgruppe 1
 
Fredag 8. desember kl. 09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30

Live stream 2 
Mandag 11. desember kl. 13.00–15.00 

Læringsgruppe 2
Mandag 18. desember kl.kl. 09.00–10.30/11.00-12.30/13.00-14.30